Laboratória pre oddelenie gynekológie

Vedenia nemocníc rekonštruujú v rámci nemocničných priestorov aj priestory pre svojich zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme kompletnú rekonštrukciu laboratórnych priestorov na oddelení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia univerzitnej nemocnice. Od realizačnej firmy sa očakávalo zvládnutie stavebných prác, dodržanie špecifických noriem pre takýto typ priestoru, realizácia za plnej prevádzky oddelenia.