Best Partner, s.r.o.

Vznik spoločnosti Best Partner, s.r.o. nadviazal prirodzeným spôsobom na obchodnú značku Best Partner, ktorej vznik sa datuje od roku 2004.