Značka spoločnosti © Best Partner vznikla v roku 2004, za jej vznikom bol Peter Belička. Prechádzala rôznymi vývojovými etapami. V roku 2019 dlhoročné úsilie viacerých profesijne naviazaných ľudí vyústilo k založeniu spoločnosti Best Partner, s.r.o. a tak značka © Best Partner nadobudla novú právnu formu podnikateľského subjektu. Spoločnosť Best Partner, s.r.o. v sebe zlúčila skúsených ľudí v oblasti stavebníctva a v ňom integrovaných procesov. Preto táto spoločnosť disponuje tímom ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť plynulosť stavby od počiatočného zrodu myšlienky, jej zhmotnenie, až po samotný zážitok z uvedenia stavby, či jednotlivých stavebných celkov do užívania.

Best Partner, s.r.o.

Filozofickou niťou podnikania je spokojný zákazník, spokojný zákazník je ten, čo ostane našim klientom aj po realizácii jednej stavby.