Priamy kontakt!
Domov>Tím
Peter Belička

Zastáva v spoločnosti Best Partner, s.r.o. funkciu konateľa spoločnosti a súčasne sa venuje koordinácii, riadeniu spoločnosti, nastavovaniu vnútorných riadiacich a kontrolných procesov, vytvára procesy plánovania. Riadi personálnu politiku spoločnosti Best Partner, s.r.o..

Riadi finančné zdroje a zabezpečuje, aby projekty boli dokončené v stanovenom rozpočte. Zodpovedá aj za komunikáciu so zákazníkmi, rozhodovanie v krízových situáciách a v neposlednom rade za rast a rozvoj tímu. Súčasne riadi ekonomiku spoločnosti Best Partner, s.r.o. Vytvára predpoklady pre vyhľadávacie procesy na Slovenskom trhu.

Email: belicka@bestpartner.sk; Telefón:+4219174462244

Michal Víťaz

Zastáva v spoločnosti Best Partner, s.r.o. funkciu konateľa spoločnosti a súčasne sa venuje riadeniu stavebných projektov, stavebných procesov, nastavovaniu vnútorných riadiacich a kontrolných procesov, vytvára procesy plánovania stavebných projektov. Zabezpečuje, aby boli projekty dokončené v stanovenom termíne a rozpočte. Zodpovedá aj za komunikáciu so zákazníkmi a v neposlednom rade za rast a rozvoj tímu. Kontroluje ekonomiku realizovaných stavebných projektov.

Email: vitaz@bestpartner.sk; Telefón:+4219174426244

Translate »