Priamy kontakt!
Domov>O nás
Predstavujeme Vám spoločnosť...

Predstavujeme Vám spoločnosť...

Spoločnosť Best Partner, s.r.o. vznikala prirodzenou fúziou osôb, ktoré sa pohybovali v oblasti stavebníctva od roku 2004. Právny rámec spoločnosť nadobudla vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2019. Bol to rok, kedy mohla využiť svoju značku © Best Partner vo svojom obchodnom názve, po zániku spoločnosti s podobným názvom, s ktorým súčasná spoločnosť nemá nič spoločné, ani personálne ani ekonomicky.
Spoločnosť nadviazala na mnohoročné skúsenosti svojich kľúčových lídrov a je schopná realizovať stavebno-technické projekty od malých po veľké. Tam, kde už vlastné kapacity nestačia, využíva spoločnosť skúsené, rokmi overené tímy.

Individuálny prístup

Individuálny prístup

Žiaden stavebný projekt neje rovnaký, žiaden investor nie je rovnaký. Základ je individuálny prístup. Individuálny prístup v obchode sa zameriava na poskytovanie jedinečnej a personalizovanej služby zákazníkom. Ide o to, aby poskytovateľ služby čo najlepšie poznal potreby a preferencie zákazníka a na základe toho mu dokázal poskytnúť najlepšie riešenie. Tento prístup si vyžaduje väčšiu pozornosť a čas na každého zákazníka, ale zvyčajne výrazne zlepšuje zákaznícku spokojnosť a lojalitu.

Individuálny prístup v stavebníctve znamená, že každý projekt a stavba sú jedinečné a vyžadujú individuálny prístup a riešenie. Tento prístup sa prejavuje najmä v prípade individuálnych stavebných projektov, kde sa musí zohľadniť nielen požiadavky zákazníka, ale aj všetky technické, legislatívne a environmentálne obmedzenia.

Pri individuálnom prístupe sa zohľadňuje aj lokalita stavby, klimatické podmienky a potreby zákazníka. Cieľom je vytvoriť stavbu, ktorá bude efektívna, funkčná, esteticky príjemná a zároveň bude plniť všetky požiadavky zákazníka.

Individuálny prístup v stavebníctve je dôležitý pre zabezpečenie kvality stavieb a spokojnosti zákazníkov. V dnešnej dobe sa čoraz viac zdôrazňuje aj využívanie ekologických a energeticky úsporných materiálov a technológií, čo je tiež súčasťou individuálneho prístupu v stavebníctve.

Naše súčasné aktivity

...ideme s dobou

Venujeme sa okrem klasických stavebných projektov, projektom, ktoré ľudom uľahčujú život s použitím smart technológii a nie sú nám cudzie fotovoltaické elektrárne použiteľné na chatu, či rodinný dom. Vývoj sa nedá zastaviť a nás teší, že nachádzame v ňom inšpiráciu i výzvu venovať sa novinkám, ktoré vyžadujú od človeka študovať a neustále sa vzdelávať.
Toto nám dáva priestor klientovi ponúknuť individuálne riešenia jeho potrieb.

Naše súčasné aktivity
Kompletné projekty 65

Pre našich klientov

ponúkame výpis z Obchodného registra spoločnosti a výpis zo živnostenského registra

Obchodný registerŽivnostenský register

Máme predstavu o korektnom a transparentnom obchodovaní

Korektný a transparentný obchod znamená, že obchodné transakcie a vzťahy sú založené na princípoch spravodlivosti, zákonnosti a otvorenosti. Zákazníci majú právo na jasné informácie o produktoch a službách, ktoré kupujú, vrátane ich ceny, vlastností a podmienok nákupu. Predajcovia majú povinnosť tieto informácie poskytnúť a zabezpečiť, aby boli všetky podmienky obchodu zrozumiteľné a spravodlivé pre obe strany. V prípade problémov alebo sťažností musia byť vypracované transparentné postupy riešenia sporov a reklamácií.

Serioznosť v obchode znamená dodržiavanie záväzkov, transparentnosť a férový prístup k zákazníkom. Seriózny obchodník neklame a nezavádza zákazníkov, dodržiava dohodnuté podmienky a nezneužíva ich nedostatok vedomostí alebo skúseností. Taktiež sa snaží vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytnú, a dodržiava právne predpisy. Seriózny obchodník si udržiava dobrú povesť a dbá na to, aby zákazníci boli spokojní s jeho službami alebo tovarom.

Myšlienka na záver

"Seriózne meno firmy môžete budovať roky, váhu svojho mena si môžete budovať celý život.  Avšak stratiť to môžete za niekoľko sekúnd."

Peter Belička

 

Translate »