Údaje spoločnosti

Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel :Sro, vložka číslo 137014/B

Sídlo spoločnosti: Kopčianska 10,  Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01 

IČO: 52 244 695 

DIČ: 2120999837

IČ DPH: SK2120999837

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK65 1100 0000 0029 4507 1915