Výstavba objektu so zubnou ambulanciou

Veľmi inšpiratívny projekt zubnej ambulancie, realizovaný od základov, stien, strechy, vnútorných rozvodov až po zubárske kreslá. Opäť spolupráca ľudí z rôznych segmentov. Nevyhnutná komunikácia i kompromisy. Zvládnuté všetky procesy stavebnej časti, ako predpoklad, pre montáž medicínskych zariadení. Všetci, čo sa na projekte podieľali, sa rozišli s pocitom dobre vykonanej práce. Odmena najvyššia, spokojný majiteľ.

Gynekologická ambulancia v Karlovej Vsi

Realizovali sme rekonštrukciu súkromnej gynekologickej ambulancie v Karlovej Vsi. Rekonštrukcia bola realizovaná architektonickou kanceláriou s profesionálnym priestorovým riešením, čo vytvorilo vo výsledku neštandardne krásnu ambulanciu, kde sa ženy cítia v domácom diskrétnom prietore. To znamená, že ambulancia nemusí byť len biela, či zelená….

Balkónové nemocničné konštrukcie

Pre bezpečnosť pacientov je potrebné niekedy riešiť rôzne kovové konštrukcie v rámci nemocničných priestorov či vonkajších prístupných miest. Naša spoločnosť dodala a montovala takéto konštrukcie pre nemocničnú časť v Bratislave v rámci rekonštrukcie balkónových častí. Teší nás, že môžeme aj takouto formou prispieť k bezpečnosti a komfortu nemocničného personálu a pacientov.

Nemocničné toalety

tav zdravotníctva je všeobecne známy. Nemocnice, hlavne tie so starším dátumom výstavby, sa so všetkých síl snažia rekonštruovať priestory postupne podľa finančných možností. Naša spoločnosť bola poctená, že sme mohli prispieť k zlepšeniu komfortu pacientov na jednom z nemocničných oddelení. Vedenie nemocnica sa postaralo o nové toalety, nech slúžia čo najlepšie.

Laboratória pre oddelenie gynekológie

Vedenia nemocníc rekonštruujú v rámci nemocničných priestorov aj priestory pre svojich zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme kompletnú rekonštrukciu laboratórnych priestorov na oddelení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia univerzitnej nemocnice. Od realizačnej firmy sa očakávalo zvládnutie stavebných prác, dodržanie špecifických noriem pre takýto typ priestoru, realizácia za plnej prevádzky oddelenia.