Prípravná fáza stavby zahŕňa plánovanie, návrh a prípravu potrebných dokumentov a povolení, zabezpečenie financovania, získavanie stavebných povolení a prípravu staveniska pre začatie samotnej výstavby. Medzi hlavné kroky tejto fázy patrí:

  • Plánovanie a návrh projektu
  • Získavanie financií
  • Získavanie stavebných povolení a iných potrebných
  • Príprava staveniska, ako napr. úprava terénu a príprava prístupových ciest
  • Zabezpečenie potrebných materiálov a zariadení pre výstavbu, ako napr. stavebných materiálov, strojov a nástrojov
  • Zabezpečenie plánovanej logistiky a koordinácia práce s rôznymi dodávateľmi a subdodávateľmi

Cieľom prípravnej fázy je zabezpečiť, aby sa stavba mohla začať v plánovanom čase a aby bola čo najefektívnejšia a najbezpečnejšia