Výstavba viac bytovej vily na Kolibe

Podieľame sa na výstavbe viacbytovej vily na Kolibe v Bratislave. Úžasný projekt, krásne miesto na bývanie. Objekt je posadený v miernom svahu otvárajúci panorámu celej Bratislavy. Projekt nie je výnimočný iba svojou charizmou, architektúrou a technickým riešením, ale aj výbornou komunikáciou, jak zo strany generálneho dodávateľa stavby, tak i jeho technickými článkami riadenia stavby.

Výstavba objektu so zubnou ambulanciou

Veľmi inšpiratívny projekt zubnej ambulancie, realizovaný od základov, stien, strechy, vnútorných rozvodov až po zubárske kreslá. Opäť spolupráca ľudí z rôznych segmentov. Nevyhnutná komunikácia i kompromisy. Zvládnuté všetky procesy stavebnej časti, ako predpoklad, pre montáž medicínskych zariadení. Všetci, čo sa na projekte podieľali, sa rozišli s pocitom dobre vykonanej práce. Odmena najvyššia, spokojný majiteľ.

Gynekologická ambulancia v Karlovej Vsi

Realizovali sme rekonštrukciu súkromnej gynekologickej ambulancie v Karlovej Vsi. Rekonštrukcia bola realizovaná architektonickou kanceláriou s profesionálnym priestorovým riešením, čo vytvorilo vo výsledku neštandardne krásnu ambulanciu, kde sa ženy cítia v domácom diskrétnom prietore. To znamená, že ambulancia nemusí byť len biela, či zelená….