Rekonštrukcia operačnej sály

V rámci havárie na operačnej sále spôsobenej vytopením bolo potrebné rekonštruovať operačnú sálu v rámci sústavy operačných sál veľkej nemocnice. Stavebne rutinná záležitosť pre našu spoločnosť. Na tomto projekte bolo výnimočné to, že sme pracovali v sterilnom prostredí za plnej prevádzky. To sú projekty v ktorých nie je priestor na omyl. Zodpovednosť voči pracovníkom, zodpovednosť voči pacientom a personálu. Covid v tom čase veľmi aktívny.