Gynekologická ambulancia v Karlovej Vsi

Realizovali sme rekonštrukciu súkromnej gynekologickej ambulancie v Karlovej Vsi. Rekonštrukcia bola realizovaná architektonickou kanceláriou s profesionálnym priestorovým riešením, čo vytvorilo vo výsledku neštandardne krásnu ambulanciu, kde sa ženy cítia v domácom diskrétnom prietore. To znamená, že ambulancia nemusí byť len biela, či zelená….

Balkónové nemocničné konštrukcie

Pre bezpečnosť pacientov je potrebné niekedy riešiť rôzne kovové konštrukcie v rámci nemocničných priestorov či vonkajších prístupných miest. Naša spoločnosť dodala a montovala takéto konštrukcie pre nemocničnú časť v Bratislave v rámci rekonštrukcie balkónových častí. Teší nás, že môžeme aj takouto formou prispieť k bezpečnosti a komfortu nemocničného personálu a pacientov.

Laboratória pre oddelenie gynekológie

Vedenia nemocníc rekonštruujú v rámci nemocničných priestorov aj priestory pre svojich zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme kompletnú rekonštrukciu laboratórnych priestorov na oddelení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia univerzitnej nemocnice. Od realizačnej firmy sa očakávalo zvládnutie stavebných prác, dodržanie špecifických noriem pre takýto typ priestoru, realizácia za plnej prevádzky oddelenia.

Kyslíková veža pre Univerzitnú nemocnicu

Súčasťou záchrany života je v nemocnici nevyhnutnosťou mať stály a bezporuchový prívod kyslíku pre pacientov. Bolo nám cťou byť súčasťou projektu rekonštrukcie nemocničného systému dodávok kyslíku v rámci ktorého spoločnosť Best Partner, s.r.o. dodávala stavebnú časť pre usadenie kyslíkovej veže pre spoločnosť MESSER Gases for life.

Rekonštrukcia operačnej sály

V rámci havárie na operačnej sále spôsobenej vytopením bolo potrebné rekonštruovať operačnú sálu v rámci sústavy operačných sál veľkej nemocnice. Stavebne rutinná záležitosť pre našu spoločnosť. Na tomto projekte bolo výnimočné to, že sme pracovali v sterilnom prostredí za plnej prevádzky. To sú projekty v ktorých nie je priestor na omyl. Zodpovednosť voči pracovníkom, zodpovednosť voči pacientom a personálu. Covid v tom čase veľmi aktívny.