Vývoj stavebníctva na Slovensku sa odvíjal v priebehu histórie v závislosti od politických, ekonomických a spoločenských zmien. V stredoveku boli na Slovensku staviteľské práce realizované predovšetkým pre potreby cirkvi a šľachty. V období baroka a renesancie vznikli viaceré paláce, kaštiele a kostoly. V 19. storočí sa zvýšil dopyt po stavebných prácach, najmä v súvislosti s priemyselnou revolúciou a urbanizáciou. Vznikla potreba budovania nových průmyslových a obytných priestorov, a tým i nových stavebných technológií.

Po prvej svetovej vojne a vzniku Československa sa stavebníctvo na Slovensku rozvíjalo dynamicky, vznikali nové urbanistické plány a množstvo nových budov, vrátane škôl, nemocníc, obytných domov a infraštruktúry. V období druhej svetovej vojny bola stavebná činnosť obmedzená a po vojne sa muselo postaviť veľa nových budov, ktoré boli poškodené počas bojov. V 50. rokoch 20. storočia bola stavebná činnosť zameraná na výstavbu socialistických obytných sídlisk a priemyselných závodov.

Po zmene politického režimu v roku 1989 sa stavebníctvo na Slovensku snažilo prispôsobiť novým ekonomickým a spoločenským podmienkam. V 90. rokoch sa zvýšila výstavba obchodných centier, kancelárskych budov a rekonštrukcií historických objektov. V súčasnosti sa stavebníctvo na Slovensku snaží zefektívniť svoje postupy, zvýšiť kvalitu a bezpečnosť budov a prispôsobiť sa prostrediu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *