Peter Belička

Zastáva v spoločnosti Best Partner, s.r.o. funkciu konateľa spoločnosti a súčasne sa venuje koordinácii, riadeniu spoločnosti, nastavovaniu vnútorných riadiacich a kontrolných procesov, vytvára procesy plánovania. Riadi personálnu politiku spoločnosti Best Partner, s.r.o..

Riadi finančné zdroje a zabezpečuje, aby projekty boli dokončené v stanovenom rozpočte. Zodpovedá aj za komunikáciu so zákazníkmi, rozhodovanie v krízových situáciách a v neposlednom rade za rast a rozvoj tímu. Súčasne riadi ekonomiku spoločnosti Best Partner, s.r.o. Vytvára predpoklady pre vyhľadávacie procesy na Slovenskom trhu.

Email: belicka@bestpartner.sk; Telefón:+4219174462244